Show menu

Ladda en match

Ladda en match från startskärmen

När man öppnar Scoreboard Live Umpire-appen får man upp en startskärm med två knappar; Ny match och Inställningar. Om alla inställningar är rätt och enheten är registrerad kommer det också stå Ansluten i grön text under knapparna.

Bild på knapparna på startskärment

Ladda en match från matchvyn

För att starta en ny match från en redan pågående, klicka på knappen Ny match längst ned till vänster i matchvyn.

Bild på knapparna på startskärment

Välja match

På vyn Välj Match kan man välja vilken match man vill visa i appen. Vyn ser lite olika ut beroende på hur stor skärm enheten har.

Väljer man Förvald match får man upp den match som är tilldelad till den bana som är vald i appens inställningar. Har man en surfplatta så kommer denna match visas som standard till höger på skärmen. Man kan också välja en annan valfri match, klicka då på den kategori av match som avses så laddar appen alla tillgängliga matcher under den kategorin.

Appen visar bara matcher för publicerade tävlingar som är aktiva just nu och har rätt datum. Den förvalda matchen visas oavsett vilken tävling den tillhör.

Bild på vyn för att öppna ny match

Demomatcher

Vill man bara testa appen utan en befintlig match kan man välja olika matchtyper under Demomatcher. Dessa matcher är "offline", dvs man kan testa runt utan att det påverkar något.