Show menu

Ändra färg på storskärm

Det finns tre olika färgscheman att välja på för storskärmen. När man rör musen eller fjärrkontrollens piltangenter visas en meny högst upp till höger på skärmen. Klicka på palettikonen

Bild på appen palettikonen

och välj det färgschema som önskas.