Show menu

Skärmsläckare med sponsorbilder eller annan information

När en bana inte har en match utlagd på sig, visas en skärmsläckare på alla storskärmar som visar banan. Som standard visas loggan för scoreboardlive.se, men man kan ändra detta för att visa egna bilder, tex sponsorloggor eller annan information.

Lägg till bild till bana

Man kan ha flera bilder för samma bana, dessa kommer då att roteras med ett visst tidsintervall på storskärmarna.

Har man en skärm som visar flera banor samtidigt så kommer alla bilder tillagda till dessa banor att visas i intervall.

Ta bort bild från bana

Observera att detta tar bara bort bilden från den här banan, bilder är fortfarande tillgänglig på servern.

Ta bort en bild från servern (och alla banor som använder bilden)

För att ta bort en bild permanent:

Observera att detta tar bort bilden permanent från servern och från alla banor som använder bilden